Na této stránce najdete i topografickou mapu Prahy, kterou můžete vytisknout a stáhnout v PDF. Na mapě Prahy se nachází topografie, řeka a reliéf Prahy v Czechii.

Výškový plán Prahy

Mapa Prahy nadmořská výška

Na pražské topografické mapě najdete vyvýšenina, kopce a bytné. Tato výškový mapa Prahy vám umožní poznat topografii, řeku a reliéf Prahy v Czechii. Topografická mapa Prahy je stahovatelná ve formátu PDF, Tisknutelná a volná.

V pražských výškách je země vnitrozemská ve střední Evropě, ohraničená na severovýchodě Polska, západu a severozápadu Německem, Rakouskem na jihu a na Slovensku na východě. V oblasti 78866 km² má země střídání krajiny a reliéfů, mezi povodími, řekami a horskými oblastmi, jak ukazuje pražské výšecké mapy.

V pražském výškový mapě má Česká republika určitou zeměpisnou rozmanitost. V pražském výškách a na západě je Čechy kopcovité umyvadlo, ohraničené Sudetenlandem a Krkonoše, jejichž nejvyšší vrchol je hora Snezka (1602 m). Dvěma hlavními řekami v regionu jsou Labe (Elba) a Vltava (Moldau).

V pražském výškách je Česká republika kopcovitý kraj, téměř zcela obklopený vyvýšením hor. Tato označení představují historické hranice českého království, z nichž nejvýznamnější jsou: kovové hory (Krušné hory) na severozápadě; Jeseníky a Krkonoše na severu, kde se nachází nejvyšší bod zvýšení země.