Na této stránce naleznete mapu PSČ pro tisk a stažení v PDF. Na mapě pražského poštovního směrovacího čísla jsou uvedeny PSČ, vyhledání adresy a seznam kódů Prahy v Czechii.

Mapa poštovních čísel v Praze

Mapa pražských poštovních směrovacích čísel

Na mapě pražského poštovního směrovacího čísla jsou uvedeny všechny PSČ Prahy. Tato mapa poštovního směrovacího čísla Prahy vám umožní snadno najít poštovní směrovací čísla a vyhledat si v Praze v CZECHIA adresu. Pražská postkódová mapa je stahovatelná do PDF, Tisknutelná a volná.

77 Praha umístění poštovního směrovacího čísla v Praze je alfanumerický řetězec, který tvoří součást poštovní adresy v Londýně, londýnské City, Velký Londýn, Anglie UK. Mapa pražského poštovního kódu je rozdělena do dvou částí oddělených jednou mezerou. Tyto dvě části jsou vnější kód a vnitřní kód.

PSČ-PSČ slouží k jednoznačné identifikaci správné adresy pro doručování pošty po celé mapě pražského poštovního směrovacího čísla. Správné používání PSČ zrychlují zpracování a organizování dodávek. Chybějící nebo nesprávně ukončované PSČ zvyšuje riziko, že zásilka dostane adresáta.

Cílem mapy pražského poštovního kódu je být důvěryhodný poskytovatel kvalitních služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží prostřednictvím tradičních i elektronických prostředků. Další pracovní cesty v Praze jsou dopisy, balíky, peněžní poukázky, reklamní pošta a tiskoviny, online služby..